Avrupa Topluluklarının bankacılık sektörünü ve sermayenin serbest dolaşımını ilgilendiren mevzuatı / çev. Ahmet G. Kumrulu. - 271 p. 17 cm. - Türkiye Bankalar Birliği ; 152 .

9757628077


Banking law--Turkey
Banking law--European Economic Community countries
Law--Turkey.--Turkey

KKX940 / .A97 1988

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .