Kaya, Yasemin Türker

Sermaye hareketleri ve kısa vadeli sermaye hareketlerinin modellenmesi : Türkiye örneği / Kısa vadeli sermaye hareketlerinin modellenmesi . Yasemin Türker Kaya. - 157 p. : ill.,tables ; 24 cm. - Yayın no. DPT 2487. .

DPT-uzmanlık tezleri. "Ağustos 1998."

Bibliography : p. 137-148.

9751920337


Capital movements--Turkey
Sermaye hareketleri

HG3891 / .K39 1998

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .