Talim ve Terbiye Kurulunun Türk Eğitimindeki Rolü ve Etkileri Forumu : 16 Mart 2007 : Cumhuriyet dönemi talim ve terbiye kurulu Başkanlarının anlatımıyla / Talim ve Terbiye Kurulunun Türk Eğitimindeki Rolü ve Etkileri Forumu (16 Mart 2007 : İstanbul). ed. Galip Karagözoğlu. - x,200 s. ; 24cm. - İstanbul Kültür Üniversitesi Yayın no: 65. .

9789756957660


Education--Turkey.--Turkey
Eğitim--Türkiye.--Türkiye

LA942 / .T35 2007

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .