Kaya, Uğur

İşletme-doğal çevre ilişkilerinin mali tablolar aracılığıyla raporlanması ve denetimi / Uğur Kaya. - 242 s.; tabl., 24 cm. - Sermaye Piyasası Kurulu Yayın No ; 201 .

Kaynakça s.213-223

9944359076


Financial statements
Finansal tablolar

HF5681 / .K37 2006

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .