Sanayi devrimi yıllarında Osmanlı saraylarında sanayi ve teknoloji araçları / metinler ve yay. haz. Candan Sezgin ; fotoğ. Suat Alkan. - 103 s. : res. - TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı ; 26 .

Kaynakça var.

9756226021


Aletler--Türkiye--Sergiler
Tools--Turkey--Exhibitions

TJ1200 / .S263 2004

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .