Aşındırıcı Sanayii Hammaddeleri Zimpara, Korund, GranatlarÇalışma Gurubu raporu / Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Endüstriyel Hammaddeler Alt Komisyonu :Aşındırıcı sanayii hammaddeleri Zimpara, Korund, GranatlarÇalışma Gurubu raporu DPT. - 46 p. : tables ; 24 cm. - Devlet Planlama Teşkilatı(Turkey). Özel İhtisasKomisyonu (Series) ; yayın no.2419 - ÖİK 478 VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu raporu .

"Ekim 1995."

Bibliography : p. 46.

Contents: Aşındırıcı sanayii Hammaddeleri--Zımpara--Korund--Granatlar.

9751912156


Raw materials--Turkey
Abrasives industry--Turkey

HD9999.A72 / D48 1995

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .