Karacan, Ali İhsan

Özerk kurumlar üzerine denemeler / Ali İhsan Karacan. - 221 s.; 21 cm.

Kaynakça: s. 215-221.

9757104523


İdari yargılama--Türkiye
Public utilities--Government policy--Turkey
Merkez bankacılığı--Türkiye
Kamu işletmeleri--Hükümet politikası--Türkiye
Bağımsız idari otoriteler--Türkiye
Independent regulatory commissions--Turkey
Sermaye piyasası--Türkiye

HD2768.T94 / .K37 2002

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .