Sadıklar, Cafer Tayyar

İkibinli yıllar : Dünya ve türkiye / İkibinli yıllar. Cafer Tayyar Sadıklar. - 303 s. : grafik ; 20 sm. - Kültür bakanlığı yayınları ; İkibinli yıllar dizisi ; 1720 1 .

Bibliyografya ve dizin var.

9751715024


International economic relations--Turkey
Economic forecasting--Turkey
Uluslararası ekonomik ilişkiler--Türkiye
Ekonomik tahmin--Türkiye


Turkey--Foreign economic relations--Romania
Türkiye--Dış ekonomik ilişkiler--Avrupa Birliği ülkeleri

HC492.S341995 / SADi

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .