Güzel, Oğuzkan

AT rekabet hukuku kurallarının bankacılık sektöründe uygulanması / Oğuzkan Güzel. - viii, 154 p. ; 24 cm. - Rekabet Kurumu Yayın No ; Lisansüstü Tez Serisi ; 0136 10 .

Includes bibliographical references.

9758301845


Rekabet--Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri
Antitröst hukuku--Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri
Ticaretin kısıtlanması--Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri

KJE6456 / .G89 2003

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .