Çelik, Edip F.

Milletlerarası hukuk / Edip F Çelik. - 403 s.

Birinci kitap.

Kaynakça var.


International law
Uluslararası hukuk

JX36.95.T9 / Ç45 1984

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .