Türk, Ercan

Türk eğitim sistemi ve yönetimi / Dünden bugüne Milli Eğitim Bakanlığı (yapısal değişmeler) : Türk eğitim sistemi ve yönetimi Ercan Türk. - Nobel yayın ; Eğitim dizisi ; 444 135 .

Kaynakça: [188]-192.

9755914234


Education--Turkey
Eğitim--Türkiye

LA942 / .T87 2002

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .