Özdemir, Fevzi Serkan

Lojistik maliyet yönetiminde optimizasyonla sağlanan etkinlik artışının işletmelerin finansal yapısı üzerindeki etkisinin taşıma maliyetleri yönünden incelenmesi / Fevzi Serkan Özdemir. - İstanbul: Iktisadi Araştırmalar Vakfı, 2007. - 204 s.: tabl. - Ünal Aysal Tez Değerlendirme Yarışma Dizisi ; 2007/8 .

Tez (Yüksek Lisans)--Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.


Tezler, Akademik--Akademik
İşletme lojistiği--Maliyet etkinliği
Business logistics--Cost effectiveness

HD38.5 / O936 2007

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .