Avrupa Birliği ve genişletilmiş Ortadoğu projesi bağlamında Türkiye : 11 Şubat 2006-Sempozyum bildirileri metinleri / yay. haz.Mustafa Kahramanyol, Celalettin Yavuz. - 203 p.; 22 cm.


Turkey--Economıc conditions
Turkey--Politics and government--1980-
Avrupa Birliği--Türkiye
European Union--Turkey
Türkiye--Ekonomik durum
Türkiye--Siyaset ve yönetim--1980-

HC241.25.T9 / A97 2006

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .