Kayhan, Mehmet

Yürütmeyi durdurma : idari davalarda yürütmenin durdurulması, kararların hukuki etki ve tazmin sonuçları, temyiz veya itiraz istemlerinde yürütmenin durdurulması açıklamalı, içtihatlı Anayasa Mahkemesi Danıştay Yargıtay kararları / Mehmet Kayhan. - 467 s.; 24 cm.

9789944031004


Administrative law--Turkey
İdare hukuku--Türkiye

KKX2858.A9 / K39 2008

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .