Öke, Mim Kemal 1955-

Belgelerle Türk-İngiliz ilişkilerinde Musul ve Kürdistan sorunu : 1918-1926 / Mim Kemal Öke. - vii, 206 s.; - Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayınları ; Seri III ; 123 A-33 .

Dizin var.

Bibliyografya: s. 185-190.

9754560528


Mosul (Iraq)--History
Great Britain--Foreign relations--Turkey
Büyük Britanya--Dış ilişkiler--Türkiye
Türkiye--Tarih
Kürdistan--Tarih
Kurdistan--History
Turkey--Foreign relations--Great Britain
Türkiye--Dış ilişkiler--Büyük Britanya
Musul (Irak)--Tarih
Turkey--History--1918-1960

DS79.9 .M6 / Ö44 1992

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .