Dumon, W.

Avrupa Topluluğu ülkelerinde aile politikası. / derleyen W. Dumon. - XIII, 205 s. ; 24 cm. - Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı yayınları Bilim serisi ; 69 genel yayın no. 8 .

9751904269


Aile politikası--Avrupa
Family policy--Europe

HQ554 / A963 1991

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .