Çelebi, Nilgün

Aydın'daki küçük sanayilerin sosyolojik açıdan incelenmesi / Nilgün Çelebi. - xii,162 s.: tabli.; 24 cm. - Ege Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi Yayınları ; 26 .

Kaynakça var.


Small business--Turkey
Industrial sociology--Turkey
Sanayi sosyolojisi--Türkiye
Küçük işletme--Türkiye

HD6954 / .T9C392 1983

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .