Kaya, Doğan, 1952-

Aşıkların dilinden Sivas / Aşıkların diliyle Sivas. Doğan Kaya. - 317 s. ; 24 cm. - Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. Sivas 1000 Temel Eser No ; 5 .

Kaynakça vardır.

9755857117


Türk edebiyatı--Türkiye--Sivas
Halk edebiyatı, Türk--Türkiye--Sivas
Turkish literature--Turkey--Sivas
Folk literature, Turkish--Turkey--Sivas
Şairler, Türk--Türkiye--Sivas
Poets, Turkish--Turkey--Sivas
Halk şiiri, Türk--Türkiye--Sivas
Folk poetry, Turkish--Turkey--Sivas
Türk şiiri


Sivas (Türkiye)--Sosyal yaşam ve gelenekler
Sivas (Turkey)--Social life and customs
Sivas (Turkey)--In literature
Sivas (Türkiye)--Edebiyatta
Sivas (Türkiye)--Tarih
Sivas (Turkey)--History

PL247.S5 / K39 2006
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.