Mardin, Şerif

Din ve ideoloji : Türkiye'de halk katındakı dinsel inançların siyasal eylemi etkilendirmesine ilişkin bir kavramlaştırma modeli / Şerif Mardin. - 2.bs. - 130 s.; 24 cm. - İletişim Yayınları ; Şerif Mardin toplu eserleri ; 14 2 .

Bibliyografya: s. [123]-130


Islam--Turkey
İslam--Türkiye


Turkey--Social life and customs
Türkiye--Sosyal yaşam ve gelenekler

DR432 / .M3733 1983

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .