Melek, Kemal

İngiliz belgeleriyle Musul sorunu : (1890-1926) / Kemal Melek. - 67 s, [2] : res. ; 24 cm. - Üçdal Neşriyat ; Akademik Kitaplar serisi ; 28 .

Kaynakça var.


Great Britain--Foreign relations--Turkey
Türkiye--Dış ilişkiler--İngiltere
İngiltere--Dış ilişkiler--Türkiye
Turkey--Foreign relations--Great Britain
Musul (Irak)--Tarih
Turkey--History--1918-1960
Türkiye--Tarih--1918-1960
Mosul (Iraq)--History

DS79.9.M6 / M45 1983
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.