Erginel, Taner, 1941-

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kıbrıs'la ilgili kararlarının eleştirisi / Taner Erginel ; yayına hazırlayan Hakkı Yazgan. - 45 p. : facsms. ; 21 cm. - Ünlem Yayınevi. .


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
European Court of Human Rights


Human rights--Cyprus
İnsan hakları--Kıbrıs


Turkey--Foreign relations--Cyprus
Cyprus--Foreign relations--Turkey
Kıbrıs--Dış ilişkiler--Türkiye
Türkiye--Dış ilişkiler--Kıbrıs
Cyprus--History--Cyprus Crisis, 1974-
Kıbrıs--Tarih--Kıbrıs krizi, 1974-

KJC5138.A6 / E74 2006
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.