AB yolunda Türkiye sermaye piyasası : AB müktesebatının üstlenilmesinin sermaye piyasasına etkileri / Avrupa Birliği müktesabatının üstlenilmesinin sermaye piyasasına etkileri AB müktesebatının üstlenilmesinin sermaye piyasasına etkileri Editör, Alparslan Budak ; hazırlayanlar, Aslı Özkan, Ekin Fıkırkoca. - 64 s.: tabl. - TSPAKB ; yayın no. 21 .

Kaynakça: s.64

9756483148


Borsa--Türkiye
Capital market--European Union Countries
Sermaye piyasası--Avrupa Birliği ülkeleri
Stock exchanges--Turkey


Europe--Economic integration
Avrupa Birliği--Dış ilişkiler--Türkiye
European Union--Foreign relations--Turkey
Avrupa--Ekonomik bütünleşme

HG5706.5.A3 / A29 2004
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.