The political economy of reform failure / editors, Mats Lundahl, Michael L. Wyzan. - 344 p.; 24 cm.

Includes bibliographical references and index.

041536244X (hb)

2004024111


Yapısal uyum (Ekonomi politikası)--Türkiye--Vaka çalışmaları
Yapısal uyum (Ekonomi politikası)--Avrupa--Vaka çalışmaları
Structural adjustment (Economic policy)--Turkey--Case studies
Structural adjustment (Economic policy)--Europe--Case studies


Türkiye--Ekonomi politikası--Vaka çalışmaları
Avrupa--Ekonomi politikası--Vaka çalışmaları
Turkey--Economic policy--Case studies
Europe--Economic policy--Case studies

HC240 / .P65 2005
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.