Rekabet düzenlemeler ve politikalar kongresi : 25-26 Eylül 2003 Muğla Üniversitesi Kongre Merkezi - ii, 204 s. : res. ; 20 cm. - Rekabet Kurumu yayın ;.vno. 162 .

Includes bibliographical references.

9758936069


Competition--Turkey--Congresses
Rekabet--Türkiye--Kongreler


Türkiye--Dış ekonomik ilişkiler--Kongreler
Turkey--Foreign economic relations--Congresses
Turkey--Economic policy--Congresses
Türkiye--Ekonomi politikası--Kongreler

HF1414 / .R45 2003

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .