Dorukkaya, Şakir

100 soruda özel tüketim vergisi : soru-cevap muhasebeleştirilmesi / Yüz soruda özel tüketim vergisi Şakır Dorukkaya, Soner Ülgen. - 102 s.; tbl. : 27 cm.


Taxation--Law and legislation--Turkey
Vergilendirme--Hukuk ve mevzuat--Türkiye

KKX3550.D672000

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .