15. Yıl Sempozyumu, Mayıs 1998 / Onbeşinci Yıl Sempozyumu. Sermaye Piyasası Kurulu. - 272 s. ; 23 cm. - Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları ; 119 .

Includes bibliographical references.

9756951168


Capital market--Turkey
Capital market--Law and legislation--Turkey
Sermaye piyasası--Hukuk ve mevzuat--Türkiye
Sermaye piyasası--Türkiye

HG5706.5.A3 / O63 1998

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .