Türkiye'de yükseköğretim : eğilimler, sorunlar ve fırsatlar : yükseköğretim sistemi üzerine 17 Türk üniversitenin EUA-IEP kurumsal değerlendirme raporlarına dayanan gözlemler ve öneriler / Jarmo Visakorpi ...[ve baskl.]. - 159 p., 30 cm. - TÜSİAD Yayın No ; 2008-10/473 .

9789944405454


Yükseköğretim--Türkiye
Education, Higher--Turkey--Turkey

LA948 / .T87 2008

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .