Erdost, Muzaffer İlhan

Osmanlı İmparatorluğu'nda mülkiyet ilişkileri / Muzaffer İlhan Erdost. - 237 s. ; 20 cm.

Kaynakça: s.236-237.


Toprak rejimi--Tarih--Türkiye
Toprak reformu--Tarih--Türkiye
Land tenure--History--Turkey
Land reform--History--Turkey

HD846.5 / .E73 1984
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.