Türkiye'de esnaf-sanatkar ve KOBİ'leri temsil eden meslek kuruluşları için yeni bir görev : örgütlenmiş danışmanlık hizmetleri / Yayına hazırlayan İrfan Yazman. - iv, 47 s. ; 24 cm. - TES-AR Yayınları ; 24 .

9757914150


Small business--Turkey
Küçük işletme--Türkiye


Türkiye--Ekonomi politikası
Turkey--Economic policy

HD2346.T9 / T87 1998
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.