Özyer, Mehmet Ali, 1963-

Açıklamalı ve örneklerle vergi usul kanunu uygulaması / Mehmet Ali Özyer. - XXXV, 1052 s. ; 24 cm.

Kaynakça var.

9789758082469


Taxation--Law and legislation--Turkey
Vergilendirme--Hukuk ve mevzuat--Türkiye
Vergi yönetimi ve usulü--Türkiye
Tax administration and procedure--Turkey

KKX3558 / .O99 2008

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .