Beyanname düzeneme kılavuzu 2008 / Maliye Hesap Uzmanları Derneği. - xlvii, 1249 s. ; 27cm.

9789758082438


Taxation--Law and legislation--Turkey
Vergilendirme--Hukuk ve mevzuat--Türkiye
Income tax--Law and legislation--Turkey
Gelir vergisi--Hukuk ve mevzuat--Türkiye

KKX3575 / .B49 2008

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .