Zirai mücadele ilaçları üretimi yapılan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği proje denetimi değerlendirme raporu / T.C.Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı. - [4], 80 s. : ill. ; 30 cm. - İş Teftiş Kurulu ; 4 .

9754550980


Social security--Turkey
Pesticides industry--Safety regulations--Employees--Turkey
Pesticides industry--Security measures--Employees--Turkey
Agricultural chemicals industry--Safety regulations--Turkey
Agricultural chemicals industry--Security measures--Turkey
Tarım ilaçları sanayii--Güvenlik düzenlemeleri--İşçiler--Türkiye
Tarım ilaçları sanayii--Güvenlik önlemleri--İşçiler--Türkiye
Tarımsal kimya sanayii--Güvenlik düzenlemeleri--Türkiye
Tarımsal kimya sanayii--Güvenlik önlemleri--Türkiye
İş güvenliği--Türkiye
Sosyal güvenlik--Türkiye

HD7269.P48 / T9 2005

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .