Katma bütçe kanunları. - c. <1-3,5,6,8> : tabl. - Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ; 1993/15,16,17,19,23 .

"Sayı: 1993/19"--Vol. 5. "Sayı: 1993/23"--Vol. 8.

c.1: (1924-1939)--c.2: (1940-1950)--c.3:(1951-1959)--c.5:(1967-1972)--c.8:1984-1994)


Budget--Law and legislation--Turkey
Bütçe--Hukuk ve mevzuat--Türkiye
Law--Turkey.--Turkey
Hukuk--Türkiye.--Türkiye

KKX3656.A33 / T3 1994-

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .