Tanzimattan günümüze devlet bütçesi mevzuatı. - 1.c. (ix, 667 s.), 2.c. (vi, 1026 s.) ; 21 cm. - Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ; 1996/3 .

Kaynakça var.

Contents:v.1 Bütçe ve devlet hesapları -- v.2 Sayıştay.


Budget--Law and legislation
Hukuk--Türkiye
Law--Turkey
Bütçe--Hukuk ve mevzuat--Türkiye

KKX3528.B98 / T36 1996

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .