Kanun hükmünde kararnameler (428-524) : cilt 4. - 812 s. ; 28 cm. - Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ; 1994/1 .


Collective labor agreements--Turkey
Toplu iş sözleşmeleri--Türkiye
İş hukuku ve mevzuatı--Türkiye
Labor laws and legislation--Turkey

KKX1376 / .K36 1994

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .