Lynas, Mark, 1973-

6 Derece : six degrees :our future on a hotter planet / her bir derecelik ısınmanın bedeli = Mark Lynas ; İngilizceden çevirenler: Duygu Akın, Kutlukhan Kutlu, Aysun Yavuz. - 277 s. ; 24 cm.

Onsoz VIII-- Tesekkur XIII-- giriş-- 1 Derece II-- 2 Derece 56-- 3 Derece 103-- 4 Derece 162-- 5 Derece 189-- 6 Derece 210-- sonuç 236

9786055813116


İklim değişiklikleri--Sosyal yönleri
Climatic changes--Social aspects
İnsanoğlu--İklim üzerindeki etkileri
Human beings--Effect of climate on
Küresel ısınma--Çevresel yönleri
Global warming--Environmental aspects

QC981.8.G56 / L9619 2008

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .