Polatoğlu, Aykut

Türk kamu yönetimi : güncel ve eleştirel bir yaklaşım / Aykut Polatoğlu. - 213 s. ; 24 cm.

Bibliyografya : s. 200-205

978996396306


Kamu yönetimi--Türkiye
Public administration--Turkey

JQ1806.T87 / P65 2009

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .