Hoşgörüden yol ayrımına Ermeniler : Erciyes Üniversitesi-Nevşehir Üniversitesi II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2008 / yay. haz. M. Metin Hülagü, Şakir Batmaz. - 4 c. : res. ; 24 cm. - Erciyes Üniversitesi Yayını ; 163 .

Kaynakça vardır.

9789944066419 (tk.) 9789944066426 (c.1) 9789944066433 (c.2) 9789944066440 (c.3) 9789944066451 (c.4)


Armenians--Turkey--Congresses
Ermeniler--Türkiye--Kongreler
Ermeni sorunu
Armenian question
Ermeniler--Tarih--Türkiye


Turkey--Ethnic relations--Armenians
Türkiye--Etnik ilişkiler--Ermeniler

DR435.A7 / E73 2008

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .