Şeyhülislam İbn Kemal sempozyumu / yayıma hazırlayanlar:Hayri Bolay, Bahaeddin Yediyıldız, Mustafa Sait Yazıcıoğlu. - 309 s.; 23 cm. - Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları ; 36 .


Shayk al-Islam--History--Turkey
Şeyh-ül-İslam--Tarih--Türkiye
İslam ve devlet--Tarih--Türkiye
Islam and state--History--Turkey

BP185.5.S53 / S49 1986

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .