Yılmaz, Alper Çağrı

Türk marka hukuku ve Avrupa Birliği hukukunda mutlak tescil engelleri / Alper Çağrı Yılmaz. - 141 s.; 26 cm. - Devlet Planlama Teşkilatı ; 2769 .

Includes bibliographical references

9789751943231


Trademarks--Law and legislation--Turkey
Markalar--Hukuk ve mevzuat--Türkiye

KKX1220 / .Y55 2008

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .