2006 yılı Gelir vergisi beyanname düzenleme rehberi / haz. Tuncel Atabey. - 344 s. : tabl. ; 23 cm. - Vergi Sorunları Dergisi ; 222 .

Vergi sorunları dergisinin Mart 2007 sayısının ücretsiz eki.


Taxation--Law and legislation--Turkey
Vergilendirme--Hukuk ve mevzuat--Türkiye
Income tax--Law and legislation--Turkey
Gelir vergisi--Hukuk ve mevzuat--Türkiye
Vergi yönetimi ve usulü--Türkiye
Tax administration and procedure--Turkey

KKX3550 / .G45 2007

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .