Tekin, M. Önder

Özelleştirme uygulamalarına ilişkin Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararları / M. Önder Tekin. - xiv, 801 s. ; 30 cm. - TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ; BT/ 2006/2 .

9944890693


Özelleştirme--Hukuk ve mevzuat--Türkiye
Privatization--Law and legislation --Turkey
Kamu iktisadi teşebbüsleri--Hukuk ve mevzuat--Türkiye
Government business enterprises--Law and legislation--Turkey

KKX2893.A33 / T45 2006

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .