Türk-Ermeni ihtilafı belgeler = Turkish-Armenian conflict documents / Turkish-Armenian conflict documents eds., Hikmet Özdemir, Yusuf Sarınay. - xxx, 540 p. : facsim. 21 cm. - TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu yayınları ; $v no. 126 .

9789756226346


Ermeni sorunu--Kaynaklar
Armenian question--Sources
Ermeniler --Tarih--1901- --Kaynaklar

DR435.A7 / T8 2007-2011

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .