Mehmet Âkif, 1873-1936

Safahat / Mehmet Akif Ersoy. - 95 s.


Turkish poetry
Poems, Turkish
Şiirler, Türk
Türk şiiri

PL249.5.R819 / S34 1933
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.