Araslı, Oya

Adaylık kavramı ve Türkiye'de milletvekili adaylığı / Oya Araslı. - xix, 224 s. ; 24 cm. - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayınları ; 311 .

Kaynakça: s. 221-224. Bibliography: p. 221-224.

73209961


Political parties--Law and legislation--Turkey
Siyasi partiler--Hukuk ve mevzuat--Türkiye
Seçim hukuku--Türkiye
Election law--Turkey

KKX2506 / .A73 1972

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .