Reisoğlu, Seza

Ticari işletme rehni ve uygulamada ortaya çıkan sorunlar / Seza Reisoğlu. - 35 s.; 23 cm. - Türkiye Bankalar Birliği yayınları ; Konferanslar serisi ; 80 4 .


Foreclosure--Turkey
İpotekten kurtulma--Türkiye
Ticaret hukuku--Türkiye
Commercial law--Turkey

KKX1040 / .R45 1977

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .