Reisoğlu, Seza

Ticaret şirketlerinin nev'i değiştirmeleri ve bankalar yönünden uygulamada ortaya çıkan sorunlar / Seza Reisoğlu. - 32 s. ; 23 cm. - Türkiye Bankalar Birliği Yayınları ; Konferanslar Serisi ; 87 8 .


Kooperatifler--Hukuk ve mevzuat--Türkiye
Cooperative societies--Law and legislation--Turkey
Corporation law--Turkey
Şirketler hukuku--Türkiye

KKX1040 / .R45 1978

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .