İşverenin sosyal sigorta yükümlülükleri ve sorumluluğu / Hazırlayanlar A. Murat Demircioğlu, Ali Güzel. - 293 s. ; 25 cm. - İstanbul Ticaret Odası ; 2001-23 .

Kaynakça :s.291-293

9755125647


Law and legislation--Turkey
Hukuk ve mevzuat--Türkiye
Social security--Turkey
Sosyal güvenlik--Türkiye

KKX1472 / .I89 2001

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .