İsbir, Eyüp G.

Türkiye'de devlet memurlarının denetimi / Eyüp G. İsbir. - XIII, 124 s.: tbl.; 25 cm. - Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi yayını ; 105 .

Dizin: s. 123-124.

Kaynakça: s. 111-118.


Administrative law--Turkey
Kamu hizmeti--Türkiye
Civil service--Turkey
İdare hukuku--Türkiye

Public officer. Devlet memuru.

KKX2970 / .I83 1977

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .