Erzurumluoğlu, Erzan

Türk-İsviçre borçlar hukuku sistemine göre borçluya yüklenemeyen nedenlerden dolayı edimin yerine getirilememesi/ Erzan Erzurumluoğlu. - xi, 80 sayfa ; 24 cm. - Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları ; 38 .

Kaynakça: s.78-80


Contracts--Turkey
Sözleşmeler--Türkiye
Sözleşmeler--İsviçre
Borçlar (Hukuk)--Türkiye
Obligations (Law)--Turkey
Contracts--Switzerland
Obligations (Law)--Switzerland
Borçlar hukuku--İsviçre

KKX810 / .E79 1970
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.